Noddwyr / Sponsors

Yn flynyddol, mae twrnament Sion Wyn Sevens yn lwcus iawn o'r holl gwmnioedd/sefydliadau sydd yn ein noddi - hebddo chi, ni fyddai'n bosib i ni gynnal y gystadleuaeth, rydym yn hynod ddiolchgar am eich cefnogaeth, ac yn edrych ymlaen i'ch croesawu eleni. Dyma restr o'n noddwyr yn 2016;

 

Each year the Sion Wyn Sevens tournament is very fortunate of all companies / organizations that sponsors - without you, it would not be possible for us to hold the competition, we are very grateful for your support, and look forward to welcoming you this year. Here is a list of 2016's sponsors;

 • Lloyds Coaches
  Brodyr Davies Bros
  Tai Dyfi Homes
  Davies & Evans
  W.K.Lloyd
  Byrne Scaffolding
  Dyfi Waste Services
  Kieron M Owen
  George & Tomos Architects
  Mid Wales Removals
  The White Lion Hotel
  William Lloyd Williams & Son
  Maesperthi Caravan and Lodge Park
  Dovey Autocraft
  Travis Perkins Machynlleth
  Dyfi Yard Repairs
  Darens joinery
  Salop Leisure Ltd Machynlleth
  Wynnstay Hotel
  Castell Howell
  Mach Taxis
  Mid Wales Furniture
  Teiars Huw Lewis Tyres
  Anthony Motors
  Red Kite Glass
  Roofing Salvage Depot
  Dyfi Skip Hire
  I Evans & Son
  SJ Joinery
  Bwyty Y Plas
  Glandwyryd Ceramics
  G E Davies a'i Feibion
  Rees Hair Studio
  Ben Davies Plant Hire
  Richard Keith Price Haulage Ltd
  Gwyndaf Evans Motors
  The Floorcovering Centre

   

Y Llew Coch

David Vaughan & Co

Hanson Concrete Cemmaes Road

A Thomas & sons earthworks & plant hire

Y Plas Machynlleth

Plant i Ltd

Bryn-y-mor caravan park

N J Brame

Major & Evans

Dragon Joinery Ltd

Foresters Inn Machynlleth

Maenllwyd Guest House

The Black Lion Inn

Brunton and Co

Will Rees

Mid & West Wales Welding

Cig Oen Maethlon

Bwyty Maengwyn

I. B. Williams a'i Fab Cyf

David John Holt

Ian Bell Plumbing & Heating

E & M Motor Factors

Huw Grays Ltd - Dolgellau

Y Llew Coch, Dinas Mawddwy

Coco's Unisex Hair Salon

ABBA Drains Ltd

Aber Liquid Screed LTD

Andy Bech

Paul (Fishy) Jarman

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi twrnament 2017, cysylltwch a ni; sionwyn7s@outlook.com

If you would like to sponsor the 2017 tournament, please get in touch. sionwyn7s@outlook.com